Make your own free website on Tripod.com

OYMA CAM

Ana Sayfa | Masa ve sehpa camlari | Ataturk | Dekoratif cam KAPI | Panolar | Logo | Vitray | deri varak baski | Haberlesme
Masa ve sehpa camlari

table008.jpg

Orta sehpa
sehpa1e.jpg
110-85 m,19 mm cam - derin oyma
Orta sehpa
sehpa4.jpg
130-90 m,25 mm cam - derin oyma
Sehpa
sehpa8.jpg
70 cm šap,15 mm cam

Sehpa
sehpa2.jpg
80-80 cm, 19 mm cam - derin oyma

Orta sehpa
sehpa3.jpg
80-80 cm,19 mm cam - derin oyma